Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá: 29 
Giá: 29 
Giá: 29 
Giá: 29 
Giá: 29